Naar een Europees energiebedrijf?
04. november 2022
Het gaat niet goed met het Nederlandse energiebeleid. De meningen over hoe om te gaan met de stijging van energieprijzen zijn verdeeld. Het kabinet strooit met miljarden, maar de laagstbetaalden worden daarmee onvoldoende geholpen. Was het niet beter geweest als de energiebedrijven in handen waren gebleven van de overheid?

Algemene Politieke Beschouwingen, helaas weinig algemeen
12. oktober 2022
“In de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) worden in het parlement de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid besproken. Daarbij wordt meestal veel aandacht besteed aan de overheidsfinanciën en sociaaleconomische onderwerpen”. Zo staat het op Parlement.com, het beste online politieke naslagwerk. De APB zouden het hoogtepunt van het parlementaire jaar moeten zijn. Maar waren ze dit jaar wel zo algemeen? Overheidsfinanciën en sociaaleconomische onderwerpen kwamen nauwelijks aan de orde.

Aardgas is meer dan energie
05. september 2022
Aardgas is meer dan een energiebron. Dit jaar is gebleken dat het ook een oorlogsinstrument is. Rusland stopt de levering van gas als reactie op de economische sancties van het Westen. De tijd zal leren of dit een werkzaam instrument is. Een vergelijking met de oliecrisis in 1973 ligt voor de hand, toen de Arabische landen hun olie-export naar ons land stopten. Hoewel die crisis veel problemen veroorzaakte, bleek olie toch geen succesvol oorlogsinstrument te zijn.

Graag een minder armoedige welvaart
16. augustus 2022
Als gevolg van de oorlog in Oekraïne daalt de koopkracht fors door de prijsstijging van energie en voedselgrondstoffen. Het kabinet zal volgende maand bekend maken hoe het de gevolgen daarvan wil verzachten. Te verwachten is dat de voorgestelde maatregelen vooral fiscaal zullen zijn, zoals een verlaging van de tarieven van btw en inkomsten- en energiebelasting. Daarmee wordt de inflatie echter niet bestreden, doch slechts symptomen.

Schijnoplossingen voor vacatureprobleem?
14. juli 2022
Werkgevers zitten met een probleem: ze krijgen hun 450.000 openstaande vacatures niet vervuld. Werkgevers en overheid hadden dit probleem kunnen voorkomen, schreef ik in mijn blog van 30 mei jl. Het regent nog steeds oplossingen. Twee licht ik eruit: 1. verhoog de arbeidsparticipatie van de beroepsbevolking en 2. de arbeidsproductiviteit moet omhoog. Beide zijn discutabel.

Naar een geïntegreerd economisch beleid
17. juni 2022
Eindelijk, de ECB gaat in juli de rente verhogen ter bestrijding van de inflatie. Maar juich niet te vroeg. De depositorente - dat is de rente die banken moeten betalen als ze geld onderbrengen bij de ECB - zal welis-waar licht stijgen, maar blijft voorlopig nog negatief. Tevens zal de ECB stoppen met het aankopen van pu-blieke en private schuldbewijzen. Daarbij zal een uitzondering worden gemaakt voor de economisch zwakke landen in Zuid-Europa.

Openstaande vacatures vragen om scholing op maat
30. mei 2022
Het aantal openstaande vacatures is de laatste kwartalen sterk toegenomen en bedraagt thans ruim 450.000. Dit is een groot probleem waar werkgevers momenteel mee kampen. Voor een deel is dat hun eigen schuld is. Bedrijfsleven en overheid zijn minder gaan investeren in scholing, terwijl dit het middel bij uitstek is om onbenut arbeidspotentieel te laten instromen. Vorige week verschenen twee rapporten die tot nu toe te weinig aandacht kregen over het vacatureprobleem.

Inclusief geld is ook contant geld
02. mei 2022
In de beleidswereld is onlangs een nieuw probleem gesignaleerd: inclusief geld. Uit analyses van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt namelijk dat door het toenemend gebruik van pinbetalingen vooral senioren en mensen met een beperking in hun functioneren worden belemmerd . Voor hen moet het daarom mogelijk blijven met contant geld te betalen. Bovendien is contant geld een wettig betaalmiddel. Op basis van die analyses heeft DNB daarom het initiatief genomen een convenant af te sluiten met ......

Studeren met perspectief
14. april 2022
Het was 1966. Studenten demonstreerden tegen de verlaging van de studiebeurs. De toenmalige minister van Onderwijs in het kabinet Cals, Diepenhorst, had daartoe besloten. In Groningen trokken protesterende studenten van het Centraal Station naar het universiteitsgebouw. Toen ze op de Grote Markt langs Mutua Fides liepen, het sociëteitsgebouw van het studentencorps, strooiden corpsstudenten vanaf het balkon grote hoeveelheden centen over de protesterende studenten.

Hoe koopkrachtverlies beperken?
16. maart 2022
De corona-crisis is nauwelijks voorbij of er ontstaat een nieuwe crisis als gevolg van de mensonterende oorlog in Oekraïne. Over de economische en sociale gevolgen daarvan rapporteerde het Centraal Planbureau met veel voorbehoud begin deze maand in zijn Centraal-Economisch Plan 2022. De Nederlandse economie is sterk: ze blijft groeien en de werkloosheid blijft laag. Wel zullen de prijzen fors stijgen met als gevolg een daling van de koopkracht.

Meer weergeven