Artikelen


De participatiewet was gedoemd te mislukken, ESB, 13 december 2018

 

Asschers erfenis gaat ver terug, S&D, nr 4, 2017

Geschreven naar aanleiding van mijn boek Waar is Arbeid gebleven?

 

Pensioendiscussie mag wel wat breder, ESB, 28 juli 2017

Drie vraagstukken hebben het denken over pensioenen nodeloos versmald: individualisme, demografische ontwikkelingen en het bepalen van de rekenrente.

 

Kaalslag was er allang vóór de kabinetten Rutte, S&D, nr 2, 2017

Reactie op Kunst of koopwaar, Frans Beckers en Paul Kalma, 2016.

De cultuurbezuinigingen hebben vooral de amateuristische kunstbeoefening uitgehold; cultuuropvoeding en -overdracht zijn onmisbaar onderdeel van de 'kwaliteit van het bestaan'.

 

Bankwezen verzaakt behoefte aan 'baar geld', ESB, 17 januari 2017
Als je klein geld nodig hebt, bijvoorbeeld voor een collecte of voor de straatkant, verwijst de bank je naar een supermarkt.... Bankfilialen hebben geen kassa meer. Ik schreef erover in ESB. In dezelfde week verscheen toevallig een persbericht van De Nederlandsche Bank (DNB), waarin gezegd wordt dat contant betalen mogelijk moet blijven. DNB wilde niet reageren op mijn artikel.

 

Werkgelegenheidsbeleid van Rutte-II heeft gefaald, ESB, 2016
Nederland heeft zich redelijk door de financiële crisis heen geslagen. Helaas heeft dat voor de werkgelegenheid weinig opgeleverd.

 

Evaluatieonderzoek van re-integratiemaatregelen, TvOF, 2015
Een reactie op een artikel van Pierre Koning over evaluaties van re-integratiemaatregelen en hun impact op beleidsbeslissingen. Op enkele saillante onderzoeken had de auteur dieper kunnen ingaan.

 

De dans van arbeidsmarkt en -beleid, ESB, 2015
Dat het arbeidsmarktbeleid zoals dat in Nederland bestond in de tweede helft van de twintigste eeuw inmiddels ter ziele is zonder dat duidelijk is welke beleidsaspecten wel en niet werkten, bevestigt het nut van gedegen evaluatie van arbeidsmarktbeleid.

 

Rechtse wijn in linkse zakken, WBS-platform, 2014

De Commissie-Melkert schreef een rapport over het congres van de PvdA  om de mensen meer centraal te stellen in de economie. Aan de als zodanig interessante analyse ontbreekt nogal wat.

Download
Rechtse wijn in linkse zakken.pdf
Adobe Acrobat document 799.2 KB

 

Politiek laat economische kennis onbenut, ESB, 2013
Hoe zouden de Algemene Politieke Beschouwingen verlopen als Kamerleden voorafgaand aan hun eigen beschouwingen kennis nemen van beschouwingen van deskundige economen?

Download
Politiek laat economische kennis onbenut
Adobe Acrobat document 912.0 KB

 

Verouderde economische inzichten, S&D, 2013
Het zou een mooie tentamenvraag kunnen zijn aan een eerstejaars student macro-economie: hoe bevorder je in een recessie de economische groei? Bezuiniging is niet het juiste antwoord!

Download
verouderde_economische_inzichten.pdf
Adobe Acrobat document 44.4 KB

 

Recensie van: Willem Molle, Het professionele tijdschrift in de transitie van de Nederlandse maatschappij, 1850-1920.  Zie:

 

https://esb.nu/esb/20070594/het-professionele-tijdschrift-en-zijn-maatschappelijke-betekenis