Boek 'Waar is arbeid gebleven?'


Op de achterflap:

 

"Sinds haar ontstaan heeft de sociaal-democratie geworsteld met het begrip Arbeid. In dit boek analyseert Leen Hoffman hoe gedurende honderd jaar, van 1914 tot en met 2014, de sociaal-democratie volledige werkgelegenheid nastreefde, en wat er van haar voornemens is gerealiseerd. Bij zowel SDAP als PvdA is een effectieve werkloosheidsbestrijding in de praktijk altijd een zorgenkind gebleven. De SDAP had vooral plannen, zoals Het Plan van de Arbeid. Na de Tweede Wereldoorlog kon de PvdA eindelijk aan de uitwerking daarvan beginnen. Daarbij moest zij wel concessies doen omdat ze niet over de politieke meerderheid beschikte. Ondanks pogingen van vooral Joop den Uyl moeten we vandaag de dag constateren dat de sociaal-democratie terug is bij af. Het realiseren van volledige werkgelegenheid lijkt verder weg dan ooit. Leen Hoffman onderzoekt de oorzaken hiervan. Hij trekt lessen uit het verleden en ontleent hieruit aanbevelingen om de Arbeid die verloren is gegaan, weer terug te vinden."

Met een voorwoord van Klara Boonstra, directeur van de Wiardi Beckman Stichting.

De eerste 20 pagina's van het boek kun je hier lezen.

 

Recensies zijn verschenen in S&D en in ESB.
 
Leen Hoffman: Waar is Arbeid gebleven? ISBN: 978 90 8954 969 3, 397 pagina’s, € 24,50.

Te bestellen bij Uitgeverij Elikser. U betaalt geen verzendkosten.