Over mij


 

Ik ben geboren in 1943 en opgegroeid in Willemsoord. Mijn voorouders waren kolonisten van de Maatschappij van Weldadigheid die je kunt zien als een voorloper van de latere werkverruiming. Na mijn HBS-tijd werkte ik een jaar op de afdeling Bevolking van de gemeente Steenwijk, maar besloot toen economie te gaan studeren in Groningen. Ik wilde meer weten over hoe de maatschappij in elkaar zit en door welke machten zij bestuurd wordt, om vervolgens mijn steentje te gaan bijdragen aan een betere wereld. In die tijd werd ik tevens actief in de FJG, de jongerenorganisatie van de PvdA.

Mijn loopbaan als econoom begon in 1969 bij het Nederlands Economisch Instituut. In 1971 werd ik hoofdredacteur van het vakblad Economisch Statistische Berichten. Vervolgens kwam ik terecht bij de Sociaal-Economische Raad en daarna in diverse beleids- en leidinggevende functies bij Arbeidsvoorziening tot deze organisatie werd ontmanteld. De laatste drie jaar van mijn betaalde arbeid bracht ik door bij de Raad voor Werk en Inkomen. Naast mijn werk was ik politiek actief in de PvdA, onder meer als lid van het Openbaar Lichaam Rijnmond en als raadslid in Capelle aan den IJssel.

Na mijn pensionering in 2007 ben ik actief gebleven op mijn vakgebied. Ik was een aantal jaren eindredacteur van het Tijdschrift voor Openbare Financiën. Sinds 2015 ben ik Fellow bij de Wiardi Beckman Stichting, in welke hoedanigheid ik het boek Waar is Arbeid gebleven? heb geschreven over het werkgelegenheidsbeleid van SDAP en PvdA. Ik ben lid van de werkgroep Arbeid van de WBS en neem deel aan het Netwerk Economie van de PvdA. Verder ventileer ik wanneer ik mij daartoe geroepen voel, mijn mening over economische en arbeidsmarktaangelegenheden in de vorm van columns en artikelen.

Behalve economie is muziek belangrijk voor mij. Ik speel al sinds mijn jeugd accordeon en laat me graag horen op accordeonfestivals en bij gelegenheidsoptredens. Ook begeleid ik mijn vrouw bij haar vertelvoorstellingen. Voor meer hierover verwijs ik naar onze website.

Zie voor informatie over mijn vroegere en huidige activiteiten ook mijn LinkedIn-pagina.